Několik hodin dlouhý telemaraton, v jehož průběhu ruský prezident Vladimir Putin ukazuje, že umí komunikovat se svým lidem i přímo (název je Přímá linka), byl letos méně výbušný, než tomu bývalo zvykem. Jednak sám Putin působil unaveněji, jednak byla pozornost zaměřena především na vnitřní stav společnosti a roli prezidenta jako hlavního, vlastně jediného údržbáře obrovského státního mechanismu.

Řešil tak široké spektrum otázek, že by si Ferda se svým sloganem Práce všeho druhu musel vedle něj připadat jako mravenec. Od podvodného dovozu polských jablek na ruský trh (udali to bdělí občané) přes rozhodování o osudu příměstských vlaků, které jsou pro spoustu lidí jedinou možností, jak se dostat do okresního nebo krajského města, až ke kauzám, které by si jeden nevymyslel.

Například když se stal přímluvcem jisté Jeleny, která neví, co má dělat se svým manželem, bývalým důstojníkem Borisem. Nechce jí totiž dovolit, aby si koupila psa. Prezident věnoval svůj televizní čas apelům na Borise. Nejdřív to zkoušel s úvahami o nezbytnosti vzájemného porozumění a dosažení kompromisu, přičemž předpověděl, že když bude Jelena šikovná a bude vědět, jak na Borise, tak jí možná nekoupí jen psa, ale taky slona a nádavkem kožich.

Pak ale šel rovnou k věci: „Borisi, buď tak hodný, dovol ženě, ať si koupí psa. Je to navíc dobrý skutek a upevňuje to rodinné svazky.“ Chtěl bych vidět toho smělce, který by manželce po takové přímluvě hafana odepřel. Šťastná to žena, ta Jelena.

Prezident učinil šťastnou i holčičku s dětskou mozkovou obrnou, která ho prosila o zakoupení speciálního cvičebního nářadí, protože věří, že zlepší její stav. „Není o čem mluvit,“ řekl štědře. Dostane tedy pomoc od prezidenta. Pohádka, na kterou nedosáhnou tisíce jiných rodin, které stejně jako rodina této holčičky nemají na drahou ruskou medicínu peníze, nebyly ovšem vybrány jako příklad prezidentské charity.

Tato Přímá linka jako nikdy předtím demonstrovala pochybnou hodnotu stavu, k němuž dospěla Ruská federace. Gigantický stát s gigantickými problémy pokorně uznává, že je řízen jediným člověkem a že tak to má být. Co je pod povrchem této zastydlé pokory, netuší možná ani Putin sám.

Zahraničněpolitické pasáže letos nebyly nijak překvapivé. Prezident zopakoval, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ. To je, jako kdyby řekla česká hlava státu, že Slováci jsou Češi. Pak že mezi Ruskem a Ukrajinou nebude válka. Že ruská vojska na Ukrajině nejsou. A že nechce budovat impérium.

Před rokem říkal, že na Krymu nebyli ruští vojáci.