Podle mého názoru odstartovalo problém neuvážené vyjádření, že přesun konvoje má být jakousi hrozbou Rusku. Lze označit, a to velmi jemně, za neuvážené či nepromyšlené z hlediska důsledků. Přitom vývoj bezpečnostní krize kolem Ukrajiny už tak dost polarizuje společnost v řadě zemí. Z vojenského hlediska nemá cesta konvoje z východu na západ žádný strašicí podtext.

Nebýt mediálního show, většina občanů by si konvojů ani moc nevšimla, s výjimkou řidičů. Kdo například v minulých letech zaregistroval konvoje belgické techniky na cestě do českých výcvikových prostorů? Stačila by informace v médiích, že přes naše území projedou američtí vojáci ze cvičení v Pobaltí a žádost o pochopení ze strany řidičů. K tomu případně, či spíše především, nějaká odbornější informace či komentář. Místo toho propukly emoce a v jejich rámci dostávají slovo především neodborníci opírající se o halasnou propagandu, nikoli relevantní informace.

Trasy cesty kolon jsou logické, protože směřují na základnu ve Vilsecku, která je jihozápadně od našich hranic. Jezdění přes západní část Polska a severní Německo by bylo zajížďkou. Stejné by to bylo přes Slovensko, přičemž tato země je ze severu omezeně přístupná po komunikacích.

Obecně nelze v demokratickém státě zakazovat projevy negativního názoru na konvoj, i když je spojenecký. Názory na NATO a politiku je však třeba směřovat jinam než na vojáky. Ti v každé armádě plní rozkazy. Příslušníci amerických konvojů nepřijíždějí jako nepřátelé a jejich cílem určitě není někoho okupovat. Nějaké hrubé napadání, ale i přehnaná láska je pravděpodobně především udiví. Ve styku s nimi nezaškodí civilizované jednání bez emocí.

Každopádně by však bylo vhodné vyvarovat se nějakého vrhání předmětů na kolony, snahy o poškozování vozidel a podobných aktivit. Když nic jiného, mohla by tím být způsobena dopravní nehoda, případně i jiné zbytečné škody a problémy, včetně zranění jak vojáků, tak našich občanů. A to snad nikdo nechce. Doufám, že příznivci i protivníci konvoje se vyvarují chování, které by potvrdilo v Evropě dosti rozšířený nevalný názor o obyvatelích české kotliny.