Lidé kreslící vtipy byli zavražděni, protože kreslili vtipy. A nebyli zabiti nějak zákeřně, kdy vrahoun číhá ve tmě. Pěkně za bílého dne, přede všemi a s hrdostí.

A tak mi „lehký“ komentář o nějaké školní záležitosti – nejde napsat. Masakr bezesporu splní svůj zamýšlený účel – novináři se začnou více bát (u nás se bojí jen o místo a přesto píšou jako ovce, bát se o život je bezpochyby jiná káva), Evropa je bezradná. Skoro nejsmutnější pohled byl na trojici Hollande, Cameron a Merkelová a jejich tisková mumlání a nervózní, unavené obličeje.

Začíná to ve škole. Ty vrahy musel někdo učit, že zabíjet jiné lidi, je v některých případech dobře a nikoli špatně. Musel je to učit opakovaně a systematicky.

My, západní svět, vyznáváme (nebo spíš vyznávali jsme) po staletí jiné hodnoty. V jádru vycházející z křesťanského desatera. Na těchto hodnotách stojí naše civilizace. Ale vychováváme ve školách mladé lidi v tomto duchu: „Úcta k tradicím, vlastenectví, odvaha hájit základní hodnoty (právo na názor, na majetek, na svobodu)…“?

Ani omylem.

Hlavní je boj proti xenofobii (přitom české školy jsou a vždy byly vzorově demokratické a sekulární); nihilismus – „nejsou žádné hodnoty, vše je možné“;
neřešení našich problémů, ale světových – „Děti, tady 20 metrů od školy bydlí stařičká paní Nováková, ale nepůjdeme jí nakoupit a nasekat dříví, přineste zítra každý 20 korun a budeme adoptovat guinejskou holčičku na dálku – pak nám z agentury pošlou její fotku“;
Česká republika je neživotaschopný stát – propagovat musíme hlavně Evropskou unii a občanská hnutí a aktivisty (Školský zákon doslovně uvádí jako cíl vzdělávání „pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku…“);
Ekologický fanatismus (opět školský zákon: „ … uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje ...“) – aktivisté jezdí po školách, kážou o planetě a zlých kapitalistech a pink – za pár let tu máme feudalismus. Solární baroni a jejich podaní platící jim stovky miliard korun.

Genderově-homosexuální a jiné vzorce pro „zdravou společnost“. Například zkuste jako učitel občanské výchovy říkat studentům pravdu o Registrovaných partnerstvích – totiž, že v posledních letech se jich uzavírá pár desítek (2009 – 203; 2010 – 194; 2011 – 177 atd) oproti desetitisícům normálních sňatků a klást si otázku, že buď je tedy homosexuálů nikoli 4 procenta, ale jen pár promile, nebo homosexuálové žádný Zákon o partnerství nepotřebovali a nepotřebují – a celé to byla jen ideologická kampaň na pokračující ničení přirozených hodnot naší civilizace. Dostanete vyhazov – jako ultrapravicový, xenofobní element.

Sečteno a podtrženo – připravujeme se pečlivě na to, jak být snadnou obětí agresivních, ideologicky pevných, jiných civilizací.

Koneckonců některé vzorce chování úspěšně přejímáme – například nikoli „autor nemá pravdu v tom a v tom“ nebo „autor mi není sympatický a jeho názory považuji za ubohé, proto ho nečtu“, ale „Novinky.cz – okamžitě ukončete vydávání těchto pondělních komentářů“