Plán Hradu údajně vychází z teze, že američtí diplomati, politici a média nemají dostatek kontaktů s levicovými tvůrci veřejného mínění u nás, jakož i s levicovými politiky. Nejenže všichni dosavadní velvyslanci ČR ve Washingtonu byli pravicově orientovaní, ale navíc prozemanovská část naší domácí levice, která by snad mohla objasňovat některé kroky prezidenta, má prý jen omezené kontakty s americkými diplomaty. Kupříkladu i proto, že mezi prozemanovskými levicovými intelektuály a politiky není mnoho lidí, kteří dobře mluví anglicky.

Pokud se v hlavě Hynka Kmoníčka a dalších hradních stratégů podobné plány skutečně rodí, jsou jen smutným dokladem toho, jak málo rozumí česká levice tomu, jak funguje americká politika.

Na mysl se vtírá v souvislosti se zmíněnými plány sousloví „opít Američany rohlíkem“. Opravdu si může kdokoliv vážně myslet, že Američané mají o Zemanovi špatné mínění jen proto, že jim jeho kroky a výroky nikdo zatím správně nevysvětlil? Víra ve správnou „propagandu“, která má udělat v očích našeho nejdůležitějšího spojence z nahého krále oblečeného, je komická.

Ti, kdo vědí, jak funguje americká diplomacie, ministerstvo zahraničí a odborné instituce, by mohli Hradu snad poradit, že američtí tvůrci zahraniční politiky jsou neobyčejně dobře informovaní. Mají lidi, kteří pozorně sledují a analyzují do hloubky naše média. Mají u nás osobní kontakty.

Mají také přístup k řadě odborných analýz. Spolupracují s nejlepšími americkými univerzitami, které shodou okolností patří ke světové špičce. Ve vysokých diplomatických kruzích USA je více lidí, kteří vládnou dobru češtinou, než je v okolí Zemana lidí, kteří vládnou obstojnou angličtinou.

Kdyby hradní stratégové byli v pravidelném styku s tzv. Czech Desk na americkém ministerstvu zahraničí, asi by byli překvapeni vysokou mírou znalostí, které tam o české politice panují.

Hradnímu týmu samozřejmě nelze než popřát při zlepšování obrazu prezidenta v USA mnoho úspěchů. Přesto se nelze ubránit pocitu, že jen přesvědčováním Američanů o tom, že Zemanovi nedostatečně rozumějí, se prezidentův obraz ve Washingtonu nezlepší. Pro to bude muset udělat něco i Zeman. Bylo by dobré začít u něj.