Současná státní maturita je poněkud „jednonohá“, neboť umožňuje odmaturovat například jen z češtiny a ruštiny.

To je trochu neúplné (trochu dost) a neadekvátní těm stovkám milionů korun, které celá státní maturita stála a stojí.

Matematické znalosti českých maturantů nejsou dobré. Z té třetiny, co si zvolila matematiku (a vyhnula se tak zase zcela cizímu jazyku), propadlo letos hrozivých 25 %. Jak umí matematiku ty dvě třetiny, co se jí vyhnuly, těžko soudit, ale výrazně lépe asi těžko.

Země, které nás (i zbytek Evropy a USA) v mezinárodních srovnáních matematických znalostí mládeže drtivě porážejí, najdeme ve východní Asii. Čína, Singapur, Tchaj-wan... Zároveň jde o země s obrovským ekonomickým růstem a s raketovým růstem jejich vlivu ve světě.

Možná i proto patří mezi velké podporovatele povinné maturitní matematiky český Svaz průmyslu a dopravy.

Povinná matika má logiku i v tom, že ji učíme stovky a tisíce hodin napříč celým školským systémem. Dítko přijde do první třídy a má 5 hodin počty. Druhý rok zase a takhle to zhruba pokračuje až do maturity. V souhrnu jde možná o pětinu všech odučených hodin – miliardy korun ročně. A na konci po třinácti letech pak řekneme, „no, to nebereme jako moc důležité tu matematiku, to nás ani moc nezajímá, zda to k něčemu vedlo to učení, nechme to být, na shledanou“?

Odpůrci matematiky jsou dvojího typu. Drtivá většina patří ke kategorii „vzdělávání musí být hlavně snadné a zábavné“, tedy jakýkoli předmět, který vyžaduje nějaké úsilí a práci, je závadný a musím mít možnost se mu vyhnout.

Druhou skupinou jsou pedagogičtí věrozvěsti, dle kterých se v českém školství dělá všechno naprosto špatně, zastarale a nemoderně. Pochopitelně včetně výuky matematiky, a tak se nejprve musí celá výuka matematiky a všichni učitelé a učebnice změnit a pak se teprve bude moci zkoušet. Odhadem v roce 2047.

Obě skupiny nejsou vůbec slabé, a tak opatrný ministr plánuje zavést povinnou matematiku až v roce 2019, až už totiž nebude ve funkci a protesty si tak užije někdo jiný.

Přidám tedy osobní zkušenost. Zavedl jsem u nás na gymnáziu (ve školní části maturity) matiku povinnou, přičemž studenti se to dozvěděli 2 roky před maturitou.
Znalosti matematiky se tímto opatřením prudce zvýšily, mj. to stačilo na 1. místo v celostátním žebříčku tehdejších státních maturit. Pár lidí brblalo. Jedna maminka mi napsala dopis, že je její dcera výrazně humanitně orientovaná. Jinak se nestalo nic.