Miloš Zeman po několikáté zdůraznil ekonomickou roli našich velvyslanectví. Chce, aby velvyslanci a pracovníci velvyslanectví byli převážně ekonomové a ne kariérní diplomati. Tuto zahraničně politickou funkci je jistě nutné posílit, a proto i personálně a organizačně zajistit.

Jde ale o míru transformace. Prezident totiž se stejnou naléhavostí zdůrazňuje, jako tomu bylo v jeho rozhovoru s rozhlasovým redaktorem Zdeňkem Velíškem, že je třeba ke každé problematice nebo tématu přistupovat komplexně, tj. respektovat jejich politické, bezpečnostní, vojenské, ekonomické, sociální, kulturní, právní aj. souvislosti.

Zprvu se zdálo, že téma ekonomické diplomacie, o kterém nastupující ministr zahraničních věcí Zaorálek diskutoval na inauguračním setkání s prezidentem Zemanem, bude jen jedním z bodů jejich agendy. Už tehdy a jak se znovu ukazuje i teď, stává se tématem hlavním. Prezident také u každého nového velvyslance, než jeho pověření podepíše, chce vědět, jak je v ekonomii kompetentní.

Vedoucí prezidentova zahraničního odboru Hynek Kmoníček k tomu řekl: "Toto téma je pravděpodobně jediné, které bude napříč spojovat politické strany, protože si každý uvědomuje důležitost ekonomiky v moderní diplomacii."

Lubomír Zaorálek proto začal operovat nezvyklým pojmem obecná diplomacie. Jako kdyby nestačila diplomacie samotná. Když se totiž k podstatným jménům začínají připojovat přídavná, vždy to svědčí o jisté krizi.

V prezidentově záměru jde o pokračování a rozšíření technokratické orientace našeho státu v ekonomické podobě i v diplomacii. Je tomu tak i proto, že převážná část ekonomů angažujících se v politice studovala ekonomii jako technickou disciplínu. V Národní ekonomické radě vlády (NERV) Nečasovy vlády byli s výjimkou dvou doktorů ekonomie jen ekonomičtí inženýři. Už je vůbec problém, že byla ekonomická.

U nás měli a mají rozhodující slovo ekonomové od vlád Václava Klause. Za něho se na poradách ekonomických ministrů projednávaly i problémy obrany. V Nečasově vládě byl rozhodujícím poradním orgánem zmíněný NERV. Nebyli v něm psychologové, sociologové, politologové, ekologové, demografové ani experti jiných oborů. Popravdě řečeno se ani moc politiku ovlivňovat nesnažili. Proto se nepředvídaly důsledky vládních rozhodnutí, což vedlo k sociálnímu napětí a nespokojenosti občanů.

Sociální demokraté z podnětu Michala Haška založili hejtmanskou ekonomickou radu ERAK, která je ale jen kopií NERV. Bohuslav Sobotka slíbil, že v radě budou i zástupci jiných vědních disciplín. Jeho záměr zatím splněn nebyl, ale premiér znovu opakoval, že tomu tak bude. Podobná širší koncepce se prosadila i při utváření jeho sboru poradců.

Ekonomie by neměla být v roli supervědy. Ekonomové si ostatně v době finanční krize příliš kompetentně nepočínali, s probíhajícími ekonomickými a následně společenskými procesy si příliš rady nevěděli. Ekonomicko-technokratický způsob vládnutí Nečasovy vlády proto nemohl skončit jinak než fiaskem.

I přes respektování ekonomických souvislostí rozhodování prosazovat představu, aby se diplomaty stali ekonomové, je proto problematické. Diplomacií stále rozumíme pěstování styků mezi různými státy a řešení mezinárodních bezpečnostních, ekonomických, kulturních, sociálních a jiných problémů. Nelze ji redukovat jenom na jakkoli důležité zájmy ekonomické. I mezinárodní vztahy a diplomacie jsou samostatným vědním oborem.