Na akci, jejímž cílem bylo prohloubit znalosti o ekosystémech útesů a zlepšit jejich ochranu, se podílela celá řada vědeckých institucí a univerzit USA. Útesy na mělčině Oculina vzdálené přibližně 45 kilometrů od pobřeží Floridy pestrostí života připomínají tropické korálové útesy. Jsou proto častým cílem jachtařů, potápěčů a sportovních rybářů, ale také lokalitou, kde se v minulosti provozoval intenzívní rybolov pro průmyslové účely.

Dlouhodobé výzkumy prováděné již od 70. let minulého století prokázaly značný úbytek živočišných druhů a poškození korálových útesů na této mimořádně cenné lokalitě. Podle některých vědců na to mají vliv i hlučné starty raket z nedalekého kosmodromu na Cape Canaveral.

Několik vysokých škol a organizací podmořského i kosmického výzkumu se proto spojilo k akci Oceanica 2003, jejímž úkolem je detailně prozkoumat korálové útesy na mělčinách Oculina a zjistit faktory, které ovlivňují jejich ekosystém.

Americká kosmická agentura NASA dala k dispozici loď Liberty Star, kterou používá pro zajišťování letů raketoplánů. Z její paluby vědci pro potřeby akce již v minulém roce pořídili barevnou trojrozměrnou mapu útesu, jejíž rozlišení mnohonásobně převyšuje podobné mapy vytvořené v minulosti.

Biologové pracující na mělčině Oculina budou mít k dispozici nejmodernější techniku. Mezi jejich vybavením je také podmořský robot Phantom SII, který bude pořizovat videozáběry i fotografie a sbírat vzorky. Jedním z cílů letošní akce je vyzkoušení automatického akustického zařízení, které bude trvale monitorovat podmínky na útesech, sledovat skutečný vliv startů kosmických lodí a v případě potřeby také střežit útesy před ilegálním rybolovem a dalšími nepříznivými vlivy.