Obřad probíhal za přísných bezpečnostních opatření a podléhal dlouhodobému utajení.