Po půldruhém roce od oznámení objevu sice vědci pokročili s výzkumem zmíněného jevu, ale jeho praktické využití je dnes zřejmě vzdálenější než na začátku.

Vázne totiž jako v Rusku v mnoha jiných případech na nedostatku financí. Podle ředitele volgogradské firmy GRUS Anatolije Ryženkova je zapotřebí k dokončení výzkumu pouhých 300 tisíc dolarů (přes 9 miliónů korun). Tuto částku však nikdo nechce dát k dispozici: ani stát, ani bohaté domácí firmy, ani zájemci o spolupráci ze zahraničí.

Vycouval i kanadský podnikatel

Svůj záměr investovat do praktického využití objevu až 200 miliónů dolarů nedávno odvolal i jeden z kanadských byznysmenů, kteří chtěli do dvou let postavit dva závody, jež by produkovaly 70 tisíc autonomních zdrojů elektrického proudu ročně o výkonu od tří do 10 kilowattů. Tato kapacita stačí ke krytí potřeby běžné domácnosti nebo kanceláře malého podniku.

Kanaďan zdůvodnil změnu svého postoje tím, že z volgogradského výzkumného týmu odešel akademik Sobolev a on chtěl investovat jen do prací pod jeho vedením.

První využití v automobilech

Za těchto okolností se firma GRUS rozhodla začít z mála. Na světovém energetickém trhu nabídla prodej licence na výrobu malých akumulátorů zcela nového typu. Půjde o kovové desky, na něž bude nanesen prášek získaný rozemletím nového materiálu produkujícího elektrický proud. Tyto akumulátory budou mít napětí 12 voltů (napětí bude závislé od tloušťky nanesené vrstvy) a najdou uplatnění především v automobilech jako takřka neomezený zdroj elektrické energie.

Druhou možností je výroba nových luminoforů - zdrojů luminiscence, tj. světelného záření (světélkování), jejichž životnost by ve srovnání s dosavadními byla prakticky neomezená. Uplatnění by našly například pro osvětlení různých podzemních prostor, podchodů a dokonce i celých ulic.

V USA byla vypsána soutěž na vývoj luminoforů, jejichž životnost by byla o 40 procent vyšší než u dosavadních. Vítěz soutěže má přislíben grant ve výši 100 miliónů dolarů. Volgogradští vědci se však soutěže nechtějí zúčastnit, protože se obávají, že by mohli přijít o své know-how. Zároveň však chtějí vyjít vstříc světové vědecké veřejnosti, která již delší dobu volá po bližším seznámení s jejich zásadním objevem. Hodlají proto příští rok uspořádat vědeckou konferenci, kde by o svém objevu měli přinést širší informace.