Dvanáctiletá matka dvou dětí žije v oblasti Volgogradského regionu. Přestože nemohou svůj vztah vést oficiálně, žije Baštam se svým jednadvacetiletým přítelem Michailem ve společné domácnosti. Jejich domovem je vesnice, kterou obývají dvě rómské rodiny. A partneři jsou zřejmě příbuzní, neboť mají stejné příjmení.

Dvojice je nadneseně řečeno pokrokovou rodinou. "Budu jí pomáhat s výchovou dětí," slibuje Michail, jemuž však romské tradice výchovu dětí zakazují, neboť se o ně smějí starat pouze ženy.