Podle informací uveřejněných v posledním čísle prestižního časopisu Science se má za to, že pacienti v tomto stavu si neuvědomují své okolí a nejsou si vědomi ani sama sebe, ačkoliv jejich oči mohou být otevřené. Vědci z Wolfson Brain Imaging Centre se však dočkali překvapení, když pomocí skeneru monitorovali aktivitu pacientčina mozku, zatímco ji žádali, aby si představila, že hraje tenis.

Jejich výsledky prý ukázaly, že mozek mladé ženy se choval přesně tak, jakoby rozuměla tomu, co se po ní žádá. Různé části jejího mozku se "rozsvítily", tedy vykázaly zvýšenou aktivitu. Byly to tytéž oblasti, které se aktivovaly u zdravých dobrovolníků, řídících se stejnými instrukcemi. "Jde o velmi překvapivé výsledky, které potvrzují, že přes diagnózu vegetativního stavu si tato pacientka uchovala schopnost rozumět mluveným povelům a reagovat na ně mozkovou aktivitou, i když nikoliv mluvou či pohybem," říká vedoucí studie, Adrian Owen z University of Cambridge. "Bylo to jasně její rozhodnutí spolupracovat s námi. Nade vší pochybnost nám to ukazuje, že tato mladá žena si je vědoma sama sebe i svého okolí."

Tento případ se tedy může brzy stát trumfem v ruce zastánců nedotknutelnosti lidského života i v případě, že jde o pacienty ležící i několik let v bezvědomí.