Sto padesát vesničanů se podrobilo zkoušce, která připomíná středověké praktiky. Obecní rada starších přinutila obviněné muže vložit ruku do kotle s vařícím olejem a vylovit měděný prsten. Padesátka z obžalovaných nebyla schopna test dokončit a byla prohlášena za viníky zločinu.

"Byli bychom vyobcováni, kdybychom odmítli test dokončit. Ze strachu jsme všichni souhlasili. Tohle není poprvé, co byla podobná zkouška provedena," tvrdil zmrzačený muž deníku Sunday Express z New Delhi.

Policie se o testu žhavým olejem dozvěděla a celou radu starších poslala do vězení. Případ se odehrál v Ranpuru, asi 340 kilometrů na jih od správního města Jaipur.