Do hodnoty majetku přitom nejsou zahrnuty nemovitosti, takže skutečné číslo může být ještě vyšší. Zpráva totiž víceméně registruje takzvaný finanční majetek, tedy peníze či peníze investované například od cenných papírů. Celosvětově nebylo poslední období vzhledem k vývoji úrokových měr i kursů akcií pro bohaté osoby zvlášť přínosné.

Za rok 2002 dosáhl přírůstek majetku bohatých lidí 3,6 procenta, což je nejméně za posledních sedm let. Evropanům se ovšem zjevně daří lépe než boháčům na jiných kontinentech. Zatímco celosvětově přibylo do skupiny bohatých asi 200 tisíc lidí, což znamená přírůstek o 2,1 procenta, v Evropě dosáhl tento ukazatel růstu o 3,6 procenta. Celkové bohatství movitých Evropanů dosáhlo 8,4 biliónu eur.

"Bohatí Evropané přistoupili dříve než jejich protějšky v jiných částech světa k rozdělení svých majetkových portfolií do různých typů aktiv, a tak si je uchránili proti nejhorším vlivům poklesu a naopak umožnili růst jejich hodnoty. Zároveň Evropané těžili i ze silné britské libry, uvedl ke zprávě Patrik Horný, výkonný ředitel společnosti Cap Gemini Ernst & Young v České republice.

Dodal, že nejvyšší koncentrace bohatých jedinců je v Evropě, kde se realizuje třetina celosvětového růstu bohatství. Počet nejvíce bohatých jednotlivců, mezi něž jsou řazeni vlastníci finančního majetku přesahujícího 30 miliónů dolarů, vzrostl loni o 2 % na 58 tisíc.

Klub hongkongských dolarových milionářů se v minulém roce stal více exkluzivnějším, když počet členů tohoto fiktivního společenstva klesl o 8 tisíc na 35 tisíc. V celé Číně pak loni bylo 210 tisíc takových lidí.