Úřady chtějí jeho majitele Kennetha Williamsona donutit, aby kohouta naučil vyluzovat nevábné zvuky pouze od sedmi ráno do jedenácti večer.

Pokud se kohout vzepře, bude majitel označen jako Asbo. To je občanské nařízení proti osobě, která způsobila neklid, obtěžování nebo úzkost jedné či více osobám. Ve Velké Británii je tohle nařízení součástí zákona o zločinu a výtržnostech od roku 1998. Přitom hlasitost kokrhání kohouta Charlieho přesáhla podle úřadů 30 decibelů.

"Byli jsme informováni, že kohouta nedokáže vůbec nic umlčet, jedině zaškrcení krku," prohlásil Kerr Scott, zastupitel pro záležitosti v nařízení Asbo.