Zatímco ledovce na vrcholcích hor způsobují smršťování svého podloží, po jejich roztátí dojde k opačnému efektu. V současnosti, kdy je klima teplejší a ledovce tají, se desky rozpínají a vrcholy zvedají do nebes.

Pohoří se však nezmenšují jen působením ledovců, významný je také pohyb tektonických desek a eroze. Pokud teplota v příštích letech poroste dle předpokladů, z Alp do roku 2100 zmizí až osmdesát procent všech ledovců.