Odborníci věří, že by to mohl být až každý desátý muž této věkové skupiny, protože mnozí dotázaní se ke své pohlavní čistotě odmítli přiznat.

Japonci jsou nejen sexuálně zdrženliví, ale mají také problémy najít tu pravou, s níž by šťastně vstoupili do života. Ve čtyřiceti letech je více než osmnáct procent mužů svobodných.

Společnost se rozdělila na vítěze a poražené

"Problémem byla velká ekonomická spekulace v osmdesátých a devadesátých letech. Tehdy ženy měly jasnou představu o tom, jak má jejich protějšek vypadat a co by měl mít. Chtěly muže vzdělané, s dobrými příjmy a také fyzicky vysoké a krásné. To vytvořilo jasné hranice mezi muži. Byli tu ti, co ženy měli a co ne," prohlásil Mayumi Futamatsu, japonský sociolog.

Japonští psychologové vidí problém částečně v amerikanizaci vlastní kultury. "Společnost se rozdělila na vítěze a poražené. Do citů a lásky vtrhly jednoduché zákony trhu. Ženy měly přesná kritéria, a kdo jim nedostál, zůstal na suchu," vysvětluje psycholog Takashi Okada.