Shieldsová je rovněž potomkem pěti papežů, celé směsice osadníků Nové Anglie a královské rodiny prakticky každé evropské země. Plus třeba renesančního učence Niccolo Machiavelliho či dobyvatele Hernanda Cortése. Co to vypovídá o Brooke? V podstatě nic, alespoň pokud jde o genealogii, píše agentura AP.

Dokonce i bez dokumenty doloženého spojení na významného předka jsou šance prakticky sto procent, že každý člověk na Zemi pochází z té či oné královské rodiny, tvrdí odborníci. "Milióny lidí mají prokazatelný původ od středověkých monarchů," říká Mark Humphrys, nadšenec v oboru genealogie a profesor počítačové vědy Dublinské univerzity v Irsku. "Počet lidí s neprokazatelným původem musí být ohromný."

Bráno z tohoto hlediska připadají na každého krále v genealogickém stromu tisíce a tisíce neznámých, jejichž narození, smrt a život prošly bez jakékoli zmínky v dějinách. Nikdy se o nich nedozvíme, protože až donedávna byly rodokmeny výsadou jen urozených tříd.

Většina Britů je z rodu Edwarda III.

Funguje to i opačně. Každý, kdo měl před pár stovkami let děti, má dnes pravděpodobně milióny potomků včetně několika dosti slavných. Vezměte si třeba Eduarda III., který vládl Anglii ve 14. století a měl devět dětí, jež se dožily dospělosti. Mezi jeho zdokumentovanými potomky jsou prezidenti (George Washington, Thomas Jefferson, John Quincy Adams, Zachary Taylor a oba Rooseveltové), spisovatelé (Jane Austenová, Lord Byron, Alfred Lord Tennyson, Elizabeth Barrettová-Browningová), generálové (Robert E. Lee), vědci (Charles Darwin) a herci (Humphrey Bogart, Audrey Hepburnová, Brooke Shieldsová).

Někteří odborníci soudí, že 80 procent současné anglické populace pochází od Eduarda III. Malý zvrat osudu by přitom zmařil existenci jich všech. V roce 1312 zavraždila skupina baronů znechucená vládou krále Eduarda II. jeho blízkého rádce a patrně i milence Pierse Gavestona.

Za rok rok usoužený král zplodil syna, který se stal Eduardem III. Kdyby býval byl Eduard II. zabit společně s Gavestonem v roce 1312, což bylo tehdy dost dobře pravděpodobné, Eduard III. by se nikdy nenarodil. A nezplodil by linii potomstva, která zahrnuje všechny ty prezidenty a spisovatele a hollywoodské hvězdy, nemluvě o všech ostatních.

Každý má v rodokmenu Mohameda

Pochopitelně jediný důvod, proč mluvíme o Eduardovi III. je ten, že si ho dějiny pamatují. Na každého středověkého panovníka připadá nekonečný zástup dávno mrtvých bezvýznamných lidí. Čím dávněji v dějinách někdo žil, tím víc potomků pravděpodobně dnes má. Humphrys odhaduje, že prorok Mohamed, zakladatel islámu, se objevuje v rodokmenu prakticky každého člověka v západním světě. Někteří lidé už se pokusili sestavit doloženou linii mezi Mohamedem, který se narodil v šestém století, a středověkými anglickými panovníky, a tudíž i mezi většinou, jestli ne všemi lidmi evropského původu.

Nikdo zatím neuspěl, ale jedna sledovaná linie vypadá slibně. I když probíhá přes několik silně pochybných osob, dokazuje tato linie, jak se větve následnictví mohou proplétat jednotlivými staletími a spojovat slavné osobnosti minulosti s většinou lidí žijících v současnosti.

Zmíněná genealogické linie jde od Mohamedovy dcery Fatimy. Její manžel Alí, Mohamedův bratranec, je považován šíitskou větví muslimů za právoplatného následníka v čele islámu. Alí a Fatima měli syna Hasana, který zemřel v roce 670. Asi o tři století později jeho devátý pravnuk Ismáíl přenesl genealogickou linii do Evropy, když se stal imámem v Seville.

Jeho syn založil dynastii, jejíž poslední emír měl údajně dceru jménem Zajdá - ta ale konvertovala ke křesťanství, změnila si jméno na Isabel a provdala se za krále Alfonse VI. Kastilského. Zatím se nepodařilo najít dostatečně dobrý důkaz, že Isabel, která králi Alfonsovi povila syna, je skutečně Zajdá.

Pokud by se podařilo teorii Zajdá=Isabel prokázat, dostáváme se přes řadu dalších panovníků až ke královně Isabele, která financovala objevitelské cesty Kryštofa Kolumba. Její dcera Juana se provdala za Habsburka, a dala tak vzniknout dlouhé linii Medicejských - italských princezen a vévodů, kteří rozšířili Mohamedovu linii po celé Evropě. Konečně 43 generací po Mohamedovi se dostáváme k italské princezně jménem Marina Torlonia. Její pravnučkou je Brooke Shieldsová.