"Mezi následnickým párem došlo k vážné roztržce," informuje londýnský deník News Of The World. Sedmapadesátiletý Charles totiž nyní začal od Camilly, která je o půl druhého roku starší, nekompromisně požadovat, aby se v budoucnu ještě více podílela na oficiálních akcích pořádaných Buckinghamským palácem. Ta však odmítla s odůvodněním, že toho už snad dělá dost.

Po několika hádkách, při nichž stárnoucí kandidát na britský trůn trval na svém s tvrdošíjností rozmazleného dítěte, si jeho manželka sbalila kufry a dočasně se odstěhovala na své dřívější sídlo ve Wiltshire. Prý, aby získala odstup a mohla se zamyslet nad budoucností jejich svazku.