"Filmové vylíčení našich domorodců jako divochů chtivých lidského masa je hrubě nepravdivé a politicky naprosto nekorektní," prohlásil kmenový náčelník Charles Williams. "Samozřejmě, že v minulosti tu byly případy násilí a krveprolití. Ale vypalovat nám v dnešní době znamení hanby je velice špatné. Až se Hollywood vrátí, budeme pokračovat v boji."

Členům kmene Garifuna se také vůbec nezamlouvá ta část filmu, v níž je kapitán Jack Sparrow, kterého Depp ztvárnil, opékán zaživa.

Herec se však ohrazuje s tím, že cílem bylo vyvolat smích diváků, a to se také podařilo. "To poslední, co bychom chtěli, je někoho urazit," řekl. "Je to výmysl a já myslím, že si to lidé uvědomují."