Seržant Skelton dodal: "Šlo o mladého medvěda, kterému nebylo více než rok nebo dva. V kuchyni si užíval jídla, ke kterému se dostal rozbitím keramické nádoby s jídlem. Žena místnost uzavřela a okamžitě nás zavolala."

Medvědovi skutečně velmi chutnalo. Ani přes nejlepší snahu tří strážníků se nedařilo dostat medvěda pryč z kuchyně. Medvěd se však nezdál být agresivní a jelikož dům nikterak nelikvidoval, tak policisté pouze čekali.

Strážníci po chvíli se svou strategií uspěli, medvěd se z ničeho nic rozhodl dům opustit a rychle zamířil do zalesněné rokle.