"Gansus je chybějící článek ptačí evoluce," uvedl Matt Lamanna z pittsburghského Carnegieho muzea přírodní historie. Většina předků ptáků z období dinosaurů jsou příslušníky skupin, které vymřely a nezanechaly žádné následovníky. Avšak Gansus vedl k novodobým ptákům, takže to je článek mezi primitivními ptáky a těmi, které vídáme dnes," řekl Lamanna, který je jedním z autorů zmiňované studie.

Zvíře se podobá alkám či některým druhům kachen. Gansus je podle Petera Dodsona z Pensylvánské univerzity a dalšího ze spoluautorů studie nejstarším příkladem ranně novodobých ptáků, kteří se oddělili od vývojové větve začínající známým předchůdcem ptáků Archaeopteryxem.

Ostatky jsou staré 110 miliónů let, čímž se staly nejstaršími ostatky patřícími členům podtřídy praví ptáci (Ornithurae), v níž se nacházejí i všichni novodobí ptáci i jejich nejbližší vymřelí příbuzní. Dosud nejstarší fosílie patřící členům skupiny pocházely z období před 99 milióny let.

Ostatky 40 ptáků jsou velmi dobře zachované, u některých je dokonce patrné peří. Experti je našli v provincii Kan-su. Díky stavu nových fosílií se vědcům možná podaří vytvořit velmi přesnou podobu tohoto druhu. Vědci čekali, že na místě nálezu objeví jeden dva ostatky. Nález několika desítek velmi dobře uchovaných pozůstatků přirovnali ke svým nejsmělejším snům.