Proti tomuto postupu však protestuje skupina pro ochranu zvířat, která tvrdí, že by něco takového vedlo k masakru v přírodě. Skotsko je údajně domovem 75 procent zrzavých veverek, které žijí na území Velké Británie. Ty jsou pod velkou hrozbou nahrazení šedými veverkami, které nejsou pro dané území přirozené.

Do Británie byly šedé veverky dovezeny, ale jelikož jsou o mnoho odolnější, než jejich zrzavé příbuzné, tak je začínají velmi rychle nahrazovat. Ubírají zrzavým veverkám stravu a zejména mohou přenášet virus, který původní druh zabíjí.