K incidentu došlo už 27. dubna. Na veřejnost vše ale vynesly až včera noviny Anchorage Daily News. "Při prohlídce okolí s využitím periskopu spatřil člen posádky ponorky ledního medvěda. Ten nelenil a pravděpodobně vyhladovělý na ponorku zaútočil," popisuje incident internetová stránka amerického námořnictva.

Na řadě snímků pořízených z bezpečí paluby je vidět medvěda okusujícího výčnělky ponorky, například kormidlo. "Škody jsou minimální. Žádná ze součástí plavidla bohužel, bohudík není určena jako svačina pro lední medvědy," píše se dále na internetu.

Příhoda je kuriózní také pro biology. Bílý savec patřící k přísně chráněným druhům se totiž v těchto končinách vyskytuje zřídka. "Lední medvěd tak daleko na severu se hned tak nevidí. Navíc je zde jen velmi málo míst nepokrytých tuhým ledovým krunýřem. Setkání muselo být překvapivé pro obě strany," říká Catherine Pearsonová u amerického Úřadu pro ryby a divoká zvířata z Anchorage.