Potvrdila to i nedávno zveřejněná aktuální studie, v níž němečtí vědci soustředili zásadní mínění svých spoluobčanů. Devadesát procent dotázaných bez rozdílu pohlaví považuje svádění na pracovišti za zcela běžné a normální a nemá k němu řádné výhrady. Pouze každý desátý z nich někdy zaměřil pozornost na muže či ženu v řídící funkci, ostatní se spokojili s osobami stejného nebo nižšího postavení.

Ke flirtu se přiznaly více než dvě třetiny nezadaných respondentů, polovina z nich připustila, že přerostl v krátkodobější aféru nebo vážnější vztah. Zhruba 23 procent oslovených se dosud neměla k laškování s kolegy či kolegyněmi, ale zato si je dovede představit. Pouze deset procent vehementně trvalo na naprosté nepřípustnosti takového počínání a zapřísahalo se, že se nikdy v něm nebudou angažovat.