Podle názoru Zedy Rosenbergové, prezidentky mezinárodní společnosti pro mikrobizidy (IPM) se jich dočkají nejdříve v roce 2011.

"Nejdřív se musí prokázat účinnost každého z pěti užitých preparátů," uvedla spoluorganizátora konference, na níž se sešli odborníci z této oblasti v Kapském Městě. Pak nastoupí dlouhodobé testování v celosvětovém měřítku.

Teprve po vyhodnocení výsledků, jež se bude moci uskutečnit zhruba za pět let, se přípravek dostane do volného prodeje. Mikrobizidy, jež představují spolehlivou ochranu před možným onemocněním, se stanou součástí běžně užívaných gelů, čípků a pesarů.