Lektor policistů Smoren Dubroev  řekl, že si dává za cíl přimět je, aby přestali používat hrubou mluvu a naučili se, jak slušně mluvit s veřejností, i když měli zrovna špatný den.

"Budu je učit také poezii, literatuře, umění, hudbě a tanci - pokusím se je zkulturnit. Je také nezbytné ukázat jim, jak je důležité slušné chování u večeře, třeba i v kantýně na stanici," řekl Dubroev.

Organizátoři doufají, že nový projekt nezmění pouze brutální image ruských policistů, ale také pomůže zbytku společnosti, když jim budou dávat policisté dobrý příklad.