Již před třemi roky se stejným sportovcům podařilo seskočit ze severní stěny čtyřtisícového Eigeru. Proto si vytyčili ještě náročnější cíl, který se jim podařilo zdolat.

Při průzkumu nejlepšího místa k seskoku z Matterhornu vystoupili oba sportovci na vrchol alpinisticky. Při dnešním skoku se však dali vynést vrtulníky, aby se zbytečně neunavovali. Z vrcholu pak sestoupili jen o několik metrů níže, kde si vyhlédli vhodnou startovací plošinu umožňující skok do hloubky. První skákal Gegenschatz, dvě minuty po něm pak Arch.

Matterhorn neumožňuje časovou toleranci

Volným pádem mohli oba letět asi jen dvě vteřiny a pak museli otevřít padák, aby nenarazili do svahu. Oba pak úspěšně přistáli na ledovci pod horou. "Seskok z Eigeru byl snadnější, tam jsme mohli letět volným pádem 18 vteřin. Tady jsme ale měli volný pád propočtený jen na dvě sekundy - opozdit se s otevřením padáku by znamenalo smrt," řekl po přistání Švýcar Gegenschatz.

Právě proto, že seskok z Matterhornu neumožňuje téměř žádnou časovou toleranci a nápravu na případnou chybu, je seskok z něj považován za mnohem obtížnější a v adrenalinových sportech za špičkovější.