Jejich rodiče stále hůře shánějí červy a hmyz, jenž obsahují živočišné proteiny nezbytné pro výživu v prvních dnech života ptáčat. Nahrazují je zrním, které je sice hlavní součástí potravy dospělých jedinců, nicméně u mláďat by mělo tvořit maximálně polovinu jejich jídelníčku. Při zachování proporcí je šance na jejich přežití 80 procent, bez hmyzu klesá na 30 procent.