Největší pře mezi matkou Marcelou a Bolkem nastala o jméno. Bolek chtěl Jirku. " Žádného Pecu doma nechcu," rozhodla rázně matka, narážejíc na Bolkova životního hereckého souputníka a svůdce od krbů manželských Jiřího Pechu.

"Člověče, jako vždycky - má pravdu," řekl mi do telefonu moudrý otec. "Kdyby náhodou kluk neudělal maturitu, říkala by, je to proto, že to je Jirka."

Na otázku, na kolik potomků si ještě troufá, odpověděl Polívka lakonicky: "Na tolik, až mě všichni dohromady přeperou."