Nepřítomnost slov označujících věci běžného života totiž zabraňuje používat latinu k dorozumívání kněží různých národů, ačkoli tento jazyk musejí z liturgických důvodů všichni katoličtí a řada kněží jiných církví v zásadě ovládat.

Například myčka nádobí se latinsky řekne escariorum lavator, zatímco videotéka by zněla capsellarum magnetoscopicarum theca, což je v doslovném překladu něco jako "úložiště magnetoskopických kapslí" a hotdog čili párek v rohlíku pastillum botello fartum.

Vedle novotvarů vytvořených z kořenů klasické latiny slovník obsahuje i novotvary z řečtiny (xenophobus čili ten, kdo nenávidí cizince), ba dokonce i z italštiny. Například pro pojem mafie nenašli latiníci nic původního, a proto jej přebrali v současné podobě. Naproti tomu neapolská odrůda mafie - camorra - se v novolatině podle slovníku řekne neapolitanorum latronum grex, cituje ze slovníku agentura APA.

Nynější Lexicon je ovšem pouze modernizovaným a rozšířeným vydáním starších edicí, stejně jako ony je koncipován coby slovník italsko-latinský.