Podle archeologů bylo zřejmě město vystavěno v předklasickém či raně klasickém období, tedy mezi roky 300 př.n.l. a 300 n.l.

"Je to městský komplex, předhispánské město. Má velmi dobře definovanou architektonickou strukturu, k jejímuž vybudování bylo zapotřebí práce mnoha lidí po dlouhou dobu," vysvětlil mexický badatel Víctor Heredia.

Ruiny se rozkládají na pěti hektarech území při soutoku dvou řek. Podařilo se nalézt pozůstatky tří pravoúhlých náměstí, několik náspů a malé sloupy vykládané kameny.

"Společnost, která zde žila, měla politickou hierarchii a dělbu práce. Můžeme hovořit o poddanském celku nebo i rodícím se státu," řekl Heredia.

Není však jasné, která kultura město vybudovala, i když je v oblasti, kterou obývali indiáni kmene Tawhakas, jejichž potomci dosud v Hondurasu žijí.