Předběžné označení objektů je S/2005 P1 a S/2005 P2 a jedná se o velmi slabá tělesa. Přestože se astronomové pokoušeli na snímcích dohledat další tělesa, neuspěli. To pochopitelně nemusí znamenat, že se okolo Pluta další tělesa nepohybují - znamená to však, že budou případně o dost menší.

Předběžná doba oběhu nových měsíců je asi 25 a 38 dní (Charón asi 6,3 dne), hmotnost obou těles je proti Plutu i Charonu malá. Oba satelity se dokonce podařilo zpětně dohledat na snímcích Pluta z HST pořízených v roce 2002, dokonce poblíž poloh předpovězených na základě předběžné analýzy orbitálních elementů. V lednu tohoto roku odstartuje k Plutu robotická sonda New Horizons, která začne tento podivuhodný svět zkoumat v roce 2015. Pluto je dodnes totiž jedinou planetou sluneční soustavy, kam se vesmírné sondy nepodívaly.

Pluto je nejvzdálenější planetou sluneční soustavy, objevenou v roce 1930 americkým astronomem Clydem Tombaoughem (zemřel v roce 1997). Během fotografování planety v roce 1978 byl objeven měsíc Charón, který tvoří s Plutem gravitačně vázanou soustavu. Vzhledem k tomu, že velikost obou těles je srovnatelná, hovořilo se o Plutu někdy také jako o dvojplanetě. Zařazení Pluta mezi planety bývá poslední dobou diskutováno s ohledem na množství podobně velkých těles na okraji sluneční soustavy - část astronomů dnes o něm hovoří raději jako o nejbližším z objektů Kupierova pásu.