Nejmenovaný čtyřicetiletý otec dvou dětí zatelefonoval britskému deníku The Sun hned poté, co knihy objevil. Deník na místo vyslal jednoho svého reportéra, aby výtisky převzal. Ty jsou v současné době v trezoru vydavatelství The Sun ve východním Londýně, potvrdil list. The Sun informoval, že se na navrácení výtisků domlouvá s nakladatelstvím Bloomsbury, ale detaily neuvedl.

Knihy byly nalezeny asi čtvrt míle od tiskárny Clays, která má za úkol vyrobit stovky tisíc výtisků netrpělivě očekávaného titulu. K tomu, jak se mohly kopie ocitnout na poli, se nikdo z nakladatelství Bloomsbury, které se tradičně vydání Harryho Pottera ujalo, ani z tiskárny Clays nechtěl vyjádřit.