Průměrná rychlost vozíku se přitom pohybuje mezi třemi až pěti kilometry v hodině, což je srovnatelné s rychlostí vozidel v centru britské metropole v době dopravní špičky.

Z ankety, které se zúčastnilo 800 zákazníků, rovněž vyplynulo, že muži za vozíkem jsou považováni za lepší "řidiče" než ženy. Pětina respondentů zastává názor, že v supermarketech by měly být zóny se zákazem parkování vozíků. Zhruba stejný počet zákazníků se rovněž vyjádřil pro zavedení jednosměrného provozu, aby se tím pohyb nákupních vozíků zjednodušil a urychlil.