Subjekt Plně důvěřuje Spíš důvěřuje Spíš nedůvěřuje Zcela nedůvěřuje Neví
Sdělovací prostředky 6 56 31 4 3
Armáda 5 50 26 7 12
Policie 3 51 36 7 3
Politický systém 4 44 36 11 5
Neziskové organizace 5 36 29 8 22
Soudy 3 31 39 18 9
Církve 8 26 31 21 14
Odbory 3 29 32 12 24
Peněžní ústavy 1 18 42 35 4

Armáda, policie a soudy

Křivky vývoje důvěry v armádu, policii a soudy mají v posledních letech podobný průběh. Od podzimu 1997 je však důvěryhodnost armády a policie v porovnání se soudy hodnocena příznivěji , zatímco u armády a policie ke změnám hodnocení nedošlo, v soudy poklesla důvěra o 7 procent

Důvěryhodné se lidem také jeví sdělovací prostředky, jim věří 62 procent lidí, což je o šest procent více než v loni kdy důvěryhodnost sdělovacích prostředků poklesla o 14 procent a dosáhla svého minima 57 procent.

Malá důvěra v církve, odbory a banky

Nevelká důvěra v církve a odbory trvá už několik let, církvím nyní nedůvěřuje přes polovinu respondentů, odborům 42 procent K nárůstu nedůvěry v banky o 14 procent však došlo až v poslední době. Peněžním ústavům nedůvěřuje 77 procent občanů, přičemž zcela jim důvěřuje jen jedno procento respondentů.

Nejednoznačně je přijímán náš politický systém, 48% respondentů mu věří a skoro stejný počet 47 procent ne. Podobně na tom jsou neziskové organizace, jimž důvěřuje 41 procento lidí, nedůvěryhodné jsou pro 37 procent a pětina respondentů je považuje za nečitelné.