Na začátku dostal od redakce oblečení a tři výtisky Nota Bene. "Jídlo a cigarety jsem si koupil z peněz, které jsem získal z prodeje časopisu. Myl jsem se na toaletách v obchodním domě a vyzkoušel jsem si i žebrání," konstatoval. Podnikatele doprovázel "zkušený bezdomovec", který mu v začátcích pomáhal v orientaci.

Jak Právu řekla organizátorka akce Jana Čavojská, redakce chtěla touto akcí poukázat na nelehkou situaci bezdomovců. "Chtěli jsme také poukázat na nedostatek služeb pro lidi bez střechy nad hlavou," uvedla. Redakce vybírala dobrovolníka z desítky přihlášených, mezi nimiž byl i jeden občan České republiky. "Měli jsme s nimi pohovor a nakonec jsem se rozhodli pro podnikatele z Bratislavy. Svou roli zvládl výborně," konstatovala Čavojská.

Průběh celé akce byl zaznamenán na video a bude promítán na připravované oslavě 4. narozenin časopisu Nota Bene. Účastník reality show nedostal žádnou odměnu. Homeless reality show vyhlásilo občanské sdružení Proti proudu, které časopis Nota Bene vydává. Časopis vychází jednou měsíčně v nákladu 35 tisíc výtisků a prodává se ve 12 slovenských městech.