V současnosti se po celém světě každoročně vyloví 80 miliónů tun ryb a dalších mořských živočichů, což je čtyřikrát více než před padesáti lety, uvedl mluvčí WWF Thomas Kaissl. "Pokud nezastavíme globální lov z našich oceánů, budou brzy bez ryb," sdělil.

WWF apeloval na spotřebitele, aby nakupovali pouze ryby, které pocházejí z nahraditelných zdrojů. Nyní podle mluvčího často převažují finanční zájmy nad ekologickými, což by mohlo vést až k úplnému zániku mořského rybolovu.

Fond doporučil, aby se lovilo v oblastech označených Mořskou dozorčí radou (MSC). Tato iniciativa vznikla v roce 1997, jejím cílem je zabránit vyhynutí mořských druhů. MSC povoluje lov ryb metodou, která upřednostňuje šetrné zacházení.