První ze sloních samců byl uspán již v ranních hodinách, aby mohl bez stresu vykonat osmihodinovou přepravní anabázi do nového domova o 350 kilometrů dále do severní části národní rezervace Tsavo. V sobotu jej bude následovat celá jeho rodinná skupina najednou, což je důležité pro jejich psychiku. Mladí sloni totiž žijí v rodinách, kterou vedou staré sloní samice. Dospělí samci však tráví většinu času sami, vysvětlil důležitost hromadného přesunu stáda šéf sloního programu Patrick Omondi.

V Shimba Hills žije asi 600 slonů, trojnásobek množství ideálního pro jeho plochu. V důsledku toho se pak tlustokožci vydávají do obydlených oblastí, ničí úrodu a zraňují lidi.

V národním parku Tsavo je domovem 10 397 slonů, což je méně než polovina z 25 268, kteří jej obývali v roce 1972. Tento katastrofální úbytek mají na svědomí pytláci, kteří jejich stáda zdecimovali v 80. a začátkem 90. let minulého století. Od té doby se pytláctví omezilo, také díky celosvětovému zákazu obchodu se slonovinou z roku 1989, který způsobil mimo jiné pokles cen tohoto materiálu.

Příslušné orgány také zesílily ostrahu lokalit, kam se sloni stěhují. "Umístili jsme v oblasti Tsava 83 mladých strážců minulý měsíc. Pokud sem pytláci přijdou, najdou nás připravené," zdůraznil ředitel služby pro divokou přírodu Julius Kipng'etich. Pravidelně budou prováděny také letecké hlídky.

Šest vůdčích samic dostalo na krk vysílačky, aby mohl být prostřednictvím GPS monitorován jejich pohyb. Strážci je tak mohou nasměrovat pryč od farem v okolí parku. Pomůže to zabránit střetům s farmáři a rolníky v okolí Tsava, které jsou věčnou hrozbou, s níž jsou ochránci přírody nuceni se vypořádávat.

Keňská populace se rozrůstá a stále více lidí se stěhuje do dříve neobydlených oblastí, kde lze ještě získat ornou půdu. Často to však bývá v blízkosti rezervací.