"Tento případ budeme řešit standardním způsobem. To znamená, že naše právní kancelář posoudí pravost fotografií, a pokud se tato potvrdí, bude se jednat o porušení uzavřené smlouvy s Art Production K/2. Pak bychom postupovali stejným způsobem jako v jiných podobných případech," uvádí ve svém prohlášení Miloslav Zapletal.

Do doby, než bude objektivní posudek hotov, uplyne ještě nějaká doba. Až po té mohou být vysloveny případné sankce a další kroky. Alena Bohdálková tvrdí, že fotografie nafotil její bývalý přítel a nebyly určeny ke zveřejnění.

Kvůli nedávnému nafocení erotických fotografií pro pánský časopis Leo byla odňata korunka a titul Miss ČR pro rok 2000 Dianě Kobzanové. Předloňská vicemiss Alena Vránová se svlékla pro časopis Playboy.