"Loutka je vysoká pětadvacet centimetrů a vyřezaná ze dvou kusů dřeva. Chybí jí ruce a nohy. Hlavička je pohyblivá dopředu a dozadu," popsal nález vedoucí laboratoře Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek v Plzni Michal Hauer.

Plzeňští archeologové loutku od svých pražských kolegů převzali, aby ji zakonzervovali a zamezili tak jejímu seschnutí a deformaci.

"Pět týdnů jsme ji měli uloženou ve speciálním roztoku polyetylenglykolu. Princip spočívá v tom, že roztok polymeru proniká za tepla do dutin buněčných stěn dřeva, kde se ukládá do stavu zatvrzení. Vodou nasycené dřevo se tak již nebude deformovat, protože odpařenou vodu nahradí polymer," vysvětlil Hauer.

Loutka po podrobném prozkoumání a dokumentaci zřejmě skončí v pražském muzeu.