Mimas, který obíhá nejblíže planety a je mezi astronomy přezdívaný Death Star pro svou podobnost se základnou temných sil z filmového seriálu Star Wars, je mimořádně zbrázděn krátery. Astronomy upoutal zejména obrovský Herschelův kráter o průměru 140 kilometrů a hloubce deset km nápadnou centrální vyvýšeninou.

Sonda za použití speciálně vyvinutých fotografických filtrů - ultrafialového, zeleného, infračerveného a čisticího - zdokumentovala zvláštní strukturu materiálu, jež obklopuje kráter, vzniklý jako důsledek srážky s jiným vesmírným tělesem. Ke kolizi, která zřejmě měsíc málem zničila, muselo dojít bezprostředně po vzniku měsíce.

Materiál z okolí kráteru se na dalších částech povrchu Mimasu prakticky nevyskytuje. Už za dřívějších průletů Cassiniho kamery potvrdily domněnky, že hmotu měsíce o nízké hustotě tvoří především led - jeho teplota se pohybuje kolem mínus dvou set stupňů.

O bohaté historii bombardování Mimasu meteority svědčí i jasně viditelné drobné kruhové stopy na suťových stěnách větších kráterů.