Objev archeoložky Eliat Mazarové (48) z neokonzervativního střediska Šalem však vzbudil mezi odborníky pochybnosti. Její projekt totiž financuje americkožidovský bankéř, který se snaží za každou prokázat historicitu Starého zákona. Ačkoli král David žil podle bible na přelomu 1. tisíciletí, pro jeho existenci zatím nebyly nalezeny žádné hmotné důkazy.

Archeologové se nicméně shodují, že jde o unikátní nález veřejné budovy, postavené ve fénickém stylu a dlouhé asi 30 metrů. Na jedné ze zadních stěn byla nalezena stará hebrejská pečeť úředníka Júkala, syna Šelemjášova, o němž je nejméně dvakrát zmínka v Jeremiášově proroctví.

Údajné královské sídlo se nachází za dnešními hradbami jeruzalémského Starého města na táhlém návrší, kde kdysi stála pevnost původních obyvatel lokality, zvaná Jebús. Tu král David dobyl, přenesl do ní okolo roku 1000 př. n. l. dvůr z Hebronu a pojmenoval ji Město Davidovo.