Apoštol Pavel se narodil v pátém roce našeho letopočtu v maloasijském Tarsu. Nejprve pronásledoval církev, později ale prožil dramatické obrácení a jako apoštol šířil Kristovo učení na misijních cestách do Řecka a Říma. Podle křesťanské tradice zemřel v Římě mezi lety 64 a 67 mučednickou smrtí.

Hrob byl objeven již ve čtvrtém století a jeho pravost potvrdil oficiálně sám císař Theodosius. Na místě pak vyrostla bazilika San Paolo Fuori le Mura (Svatého Pavla za hradbami) a hrobku označili nápisem Paulo Apost Mart (Apoštol Pavel, mučedník). "Základy kostela však znemožnily přístup k hrobu, takže se na něj postupně zapomnělo," sdělil Filippi, který senzační objev učinil během vykopávek v letech 2002 až 2003.

Nový zákon je ohledně informací o apoštolově konci skoupý, zjevně proto, aby zabránil rozšíření jeho mučednického kultu. Kniha Skutků apoštolských jako poslední informaci uvádí, že Pavel čekal v domácím vězení na soud římských úřadů.