"Účast na nich mu jen prospěje," usoudil důstojník. "Už vzhledem k bouřlivému životu, který před nástupem do kasáren vedl."

Kromě těchto intimních záležitostí se mladí rekruti také budou učit, jak si zachovat tvář na veřejnosti. Důstojnický kadet Wales, jak se Harrymu na této prestižní akademii říká, si zároveň osvojí bezvadné chování u stolu v kurzu nazvaném Příkladný důstojník.

Harry, který byl za své chování v minulosti nejednou kritizován, si osvojí umění konverzace či správné používání příborů, aby pak mohl z těchto dovedností složit zkoušku.