Mapa je dílem Martina Waldseemüllera, je datována rokem 1507 a ví se jen o čtyřech exemplářích. Její větší verze z roku 1515 se označuje za "křestní list Ameriky". V roce 2003 ji koupila knihovna amerického Kongresu za 10 milionů dolarů.

Prodaná mapa z roku 1507 způsobila ve své době revoluci tím, že jako první přijala argumentaci podloženou cestami Ameriga Vespucciho, že Kryštof Kolumbus neobjevil novou cestu do Asie, ale úplně nový světadíl. Až do doby Waldseemüllerových map žila Evropa v podstatě s obrazem světa, který vytvořili staří Řekové.

Mapa byla základem západní kartografie příštích 35 let. Její vliv naznačuje skutečnost, že Waldseemüller je pro mnohé otcem moderní kartografie.

Novým majitelem mapy se stala firma Charles Frodsham and Co. Ltd., která vyrábí, sbírá a obchoduje s hodinami a chronometry a příbuznými předměty včetně map a knih. Z výroků jejího mluvčího se ovšem zdá, že firma mohla konat jen zprostředkovatelskou funkci. Cena, kterou dosavadní majitel opravdu získá, je 480 000 liber, zbytek připadne aukční síni za zprostředkování prodeje

Ostatní tři Waldseemüllerovy mapy jsou v USA a v Německu. Vesměs byly objeveny náhodou - první z nich v roce 1871. Prodávanou mapu objevil anonymní bývalý majitel, když před dvěma lety četl v novinách o Waldseemüllerově mapě a uvědomil si, že má ve své sbírce něco hodně podobného.