Edita Hortová maturovala ze čtyř předmětů. Z českého jazyka a literatury dostala trojku, její znalosti z anglického jazyka učitelé ohodnotili chvalitebně, z geodézie si vysloužila rovněž dvojku. Nakonec ji čekala praktická část maturity, ve které uspěla chvalitebně. Ta obsahovala mapování a měření.

Hortová by si ráda prohlubovala znalosti na Vysoké škole ekonomické v Praze, již si sem podala přihlášku.

Hortová studium zvládla celkem úspěšně i přes to, že měla letos na jaře nabitý program. V březnu se totiž zúčastnila na Miss Europe, která se konala v Paříži. [celá zpráva] Ačkoliv na vítězství nedosáhla, probojovala se do první dvanáctky finalistek.

Hortová není přitom jedinou misskou, která se věnuje studiu. Miss ČR 2004 Jana Doleželová již vysokou školu se zaměřením na farmacii dokončila, ve čtvrtek při promoci v Karolinu převezme titul PharmDr.