"Byla to velká událost," komentoval jev vyvolaný pátečním prudkým zvýšením sluneční aktivity expert NOAA Gayle Nelson v coloradském Boulderu. "Byla registrována na nejvyšším devátém stupni indexu K," dodal s odvoláním na stupnici úřadu.

Geomagnetické bouře vyvolává znásobení zemské magnetické sféry a jejího kruhového proudu energií z kosmického prostoru, zejména tzv. slunečním větrem (protony, částice alfa, elektrony a těžká jádra proudící ze Slunce), a to hlavně při slunečních erupcích.

Částice v magnetickém poli Země se hromadí v oblastech pólů. Ionizují molekuly vzduchu, které pak vyzařují světlo. V době geomagnetických bouří je polární záře nejpronikavější. Sluneční aktivita dosahuje maxima v jedenáctiletých cyklech.

NOAA varoval, že bouře může vyvolat problémy při regulaci napětí v elektrorozvodných sítích, dokonce jejich kolaps a výpadky v dodávce proudu. Několik dní může být ztížena navigace družic a po několik hodin může přestat fungovat nízkofrekvenční radiové spojení.

Příkladem je zhroucení elektrické sítě v kanadské provincii Québec 13. března 1989. Kdyby bouře udeřila v sezóně zvýšeného odběru proudu, třeba v zimě, měl by podle vědců výpadek důsledek i na území USA a hlavního města Washingtonu. Další bouře, ale s menším dopadem, následovaly v září téhož roku, v březnu a v říjnu 1991.

NOAA bez bližších podrobnosti uvedla, že z území USA obdržela hlášení o potížích. Předpověď úřadu nepočítá v nejbližších dnech s opakováním bouře takové intenzity, ale spíš s menšími geomagnetickými odchylkami.

Speciální vesmírné oddělení NOAA monitoruje "vesmírné počasí" mezi Sluncem a Zemí nepřetržitě 24 hodin denně ve spolupráci s americkým letectvem. Údajně k tomu shromažďují jak družice úřadu, tak satelity NASA (Národního úřadu pro letectví a vesmír).