"Pokud dluh vznikl před uzavřením manželství a dlužník nemá žádný příjem ani sociální dávky, jsou možnosti soudního exekutora postihnout majetek dlužníka velmi omezené. V krajním případě může dojít i k zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti," konstatoval ve středu tiskový mluvčí Exekutorské komory Pavel Kočiš.

Zároveň je podle informací Práva nanejvýš nepravděpodobné, že za popsaných okolností by se exekutor vydal do domu Vondráčkové v Řitce a zabavoval tam nábytek, elektroniku či šperky.

Pokud by to totiž učinil, zpěvačka by se mohla obrátit na soud a tvrdit, že všechno je její. To by exekutor jen těžko vyvracel, takže by věci nakonec nepochybně získala zpátky. A navíc, všechny náklady takové nepodařené exekuce by nakonec zaplatil věřitel, tedy Živnostenská banka.

Někdy nepomůže ani rozvod

Na první pohled tedy na šťastně ženatého a nemajetného Michala nikdo nemůže. V praxi přitom existují případy, kdy nepomohl ani rozvod a exekutor zabavil majetek i rozvedenému partnerovi dlužníka. "Ano, to je možné," potvrdil Právu i Kočiš.

Podle jeho slov k tomu musí být splněna některá z následujících podmínek: dluh vznikl v době trvání manželství, dosud nebylo provedeno majetkové vypořádání mezi bývalými manžely, nebo má dlužník u svého bývalého partnera trvalé bydliště, respektive existuje předpoklad, že by se tam mohl nacházet jeho majetek.

Ale i v Michalově případě by exekutor nakonec mohl pro věřitele nějaké peníze získat. Mohl by totiž zabavit peníze, které za články o něm a jeho ženě Michal vysoudí na bulvárních médiích. Oba manželé vedou takovýchto sporů desítky, především s Bleskem a Rytmem života. Pravomocně zatím Michal vyhrál jen soud s časopisem Spy, jehož vydavatel, nakladatelství Stratosféra, mu má podle verdiktu z konce letošního dubna zaplatit 100 tisíc korun.