Husté džungle Konga a Gabunu byly považovány za poslední tvrze těchto dvou živočišných druhů, protože úbytek lesů byl v této oblasti daleko méně intenzivní než v jiných částech afrického kontinentu.

Situace je krizová

Celkové mapování počtu opic v Gabunu mezi lety 1998 a 2002 však odhalilo dramatický pokles populace za poslední roky. Ten byl způsoben hlavně lovem "masa z buši" a také smrtelným virem eboly, který zasáhl i místní obyvatelstvo.

Ze srovnání této nové studie se studií, která byla provedena na začátku 80. let, vyvodili vědci, že goril a šimpanzů je odhadem o polovinu méně, než před dvaceti lety. V Gabunu a Kongu se přitom nachází celých 80% všech goril a většiny druhů šimpanzů světa. Z tohoto důvodu považuje studie současný stav za krizový.

"Pokud nedojde k zásadním investicím do posílení zákonů, do ochrany oblasti a do prevence eboly, naši nejbližší příbuzní budou v příštích deseti letech dohnáni na pokraj záhuby," píše časopis Nature. "Holá pravda je taková, že pokud se teď nezachováme rozhodně, naše děti budou žít ve světě bez opic," dodává list.

Dramatický úbytek opic způsobila ebola a lov

Hlavním problémem je, že opice jsou v současné době zabíjeny kvůli  masu z komerčních důvodů. Dříve lovili pouze místní obyvatelé, kteří jen potřebovali sami sebe zasytit. To už neplatí. Teď je lov obchodní záležitostí. Kvůli těžbě dřeva byly postaveny silnice vedoucí hluboko do lesů. To usnadňuje lovcům přístup do míst, kam by se dříve nedostali. 

Hrozbě, kterou pro opice představuje lov, se plně vyrovná krvácivá horečka ebola, která se rozšiřuje po celém území Gabunu a Konga. Epidemie se v poslední době přiblížila k národnímu parku Odzala, kde je světově nejvyšší zaznamenaná hustota obydlení šimpanzů a goril.

Varování nejsou jen plané řeči

Vedoucí zmiňované studie, Peter Walsh z univerzity v americkém Princetonu, uvedl, že lidé jsou už na naléhavá varování o ohrožených druzích zvyklí.

"Ochránci životního prostředí stále opakují, že se "hroutí nebe". V tomhle případě je to ale skutečně pravda. Důvod, proč jsme výsledky studie zveřejnili v časopise Nature, je ten, že by si lidé mohli myslet, že jsou to zase jenom řeči. My jsme však provedli opravdu důkladnou vědeckou studii, ve které je celá řada přesných údajů. Ukázali jsme ji nejlepším odborníkům světa a ti všichni potvrdili správnost jejích závěrů," řekl britské BBC Peter Walsh.

Podle vědců hrozí, že během deseti let se šimpanzí a gorilí populace zmenší na malé skupinky. "To je velmi špatné, protože u těchto malých skupinek nebude trvale udržitelný vývoj. Nebudeme schopni chránit deset kusů támhle a padesát tady. To je nemožné," prohlásil vědec.

Odborníci se obávají, že nejbližší příbuzní lidí vyhynou. "Nechceme, aby se za 20 let lidé ohlédli zpět a řekli si, že toho neudělali dost. Že věděli, co dělat, ale neudělali to," dodal Walsh. Vědci soudí, že se jedná o celosvětový problém a všichni na světě by se měli spojit a něco s ním udělat.