K důležitému zjištění dospěli vědci z NASA a několika amerických univerzit. K analýze použili data ze satelitů, pozemských měřících čidel a důmyslných počítačových modelů, ze kterých vyplynulo, že teplotní nerovnováha planety odpovídá přebytku necelého wattu na metru čtverečním. Tedy že dopadající energie ze Slunce se kumuluje v atmosféře místo toho, aby byla vyzářena zpět do vesmíru.

Právě postupné hromadění energie přicházející ze Slunce je základem jevu, který vede k oteplení planety. Záření, které ohřívá povrch glóbu, jej otepluje. Protože některé plyny (skleníkové) nedovolí tepelnému (infračervenému) záření vyzářit se zpět do vesmíru, dochází k postupné akumulaci těchto přebytků a následnému ohřevu povrchu.

Z výsledků měření vyplývá, že na konci tohoto století se Země oteplí v průměru o necelý jeden stupeň Celsia a to i v případě, že by produkce skleníkových plynů ustala. Zatím je jasné, že k oteplování dochází. Existují názory, že globální změna klimatu je přirozeným důsledkem vývoje planety, ale alarmující je tempo nárůstu. Zatím se zdá, že Země se otepluje asi dvakrát rychleji, než předpovídají modely přirozeného vývoje.

Důsledky oteplování mohou být různé. Jednak bude zřejmě docházet k mnohem výraznějším klimatickým extrémům (velmi studené zimy, velmi teplá léta), ale pravděpodobně se také stanou různé části planety pro život vyloženě nevhodné. Lze očekávat mohutné sesuvy půdy vlivem tání ledovců a zvýšené eroze, zvedání hladin oceánů a zaplavení míst s malou nadmořskou výškou a v důsledku toho i sociální dopady (stěhování obyvatelstva, nedostatek potravy apod.)

Bohužel emise skleníkových plynů pokračují a přední odborníci varují před druhou průmyslovou revolucí zemí jako je Čína nebo Indie, kde stejné tempo produkce škodlivých plynů (v poměru na jednoho obyvatele) jako zažila Evropa a Amerika, povede jednoznačně k ekologické katastrofě mohutných rozměrů. O morálním nároku těchto zemí na průmyslový rozvoj lze jen těžko pochybovat v situaci, kdy i Spojené státy odmítají Kjótský protokol omezující produkce skleníkových plynů.